Me søkjer deg som:

 • Har autorisasjon.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner.
 • Har interesse for, og glede av å jobba med eldre.
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Jobbar systematisk og tek ansvar for avdelinga si totale drift.
 • Har gode norskkunnskapar
 • Har godkjend politiattest.
 • Erfaring frå omsorgssektoren og kunnskap om bruk av elektronisk pasientjournal er ei føremon.
 • Du må gjerne ha erfaring frå norsk kommunehelseteneste anten gjennom utdanning eller praksis, og beherske norsk både munnleg og skriftleg (ev skandinavisk)

 

Me tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt fagmiljø.
 • Årsturnus
 • Løn etter avtale.
 • God forsikrings- og pensjonsordning.
 • Opplæring og vegleiing.

 

Fitjar kommune ynskjer eit mangfaldig arbeidsmiljø og oppmodar alle kvalifiserte til å søkje uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Tilsetjing og arbeidsvilkår etter ei kvar tid gjeldande regelverk.

Personlege eigenskapar vert vektlagt. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

 

Søknadsfrist: 13.06.23

 

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å kontakte einingsleiar Olav Sande tlf: 9360 9390. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju. Intervju av aktuelle kandidatar blir gjort fortløpande.

Søknadsskjema finn du her.