Måndag kl.  13.30 - 15.00
Tysdag kl. 13.30 - 16.00
Onsdag kl. 11.30 - 15.30
Torsdag kl. 13.30 - 15.30
Fredag kl. 12.30 - 16.00

Stillinga kan kombinerast med ID 835, og leggjast inn i ein stilling.

For detaljopplysningar, kontakt rektor Sigbjørn Aarland tlf. 992 54 790


Me søkjer etter medarbeidarar som har:

•  Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar – eventuelt anna relevant utdanning
•  Godt humør og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•  Evne til å ta initiativ og arbeide målretta og sjølvstendig

I tillegg til formell utdanning og praksis vert det lagt vekt på personlege eigenskapar.

Dei som blir tilsett må leggje fram gyldig politiattest.

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

 

Spørsmål kring stillinga kan også rettast til etatsjef for oppvekst-  og kultur John Karsten Raunholm, telefon 97 50 13 70.

 

Søknad med referansar og oppdatert CV skal sendast til Fitjar kommune. Me oppmodar at ein søkjer elektronisk, søknadsskjema finn du her

Søknadsfrist: 30. mai