Fitjar kommune treng fleiere fritidskontaktar til barn og unge.

Arbeidet vil først og fremst gå føre seg på ettermiddag/kveld eller i helger. Timetalet kan variere frå 3-6 timar i veka. Du får eit sjølvstendig oppdrag der du, og den du gir bistand til, kan avtale tid og stad for aktivitetar.

Kvalifikasjonar:
• Du bør vere over 18 år og villig til å forplikte deg over tid
• Gode norskkunnskapar
• Du bør ha sertifikat

• Du bør vere vere interessert i fotball og kunne vere med på trening
 

Personlege eigenskapar:
• Du ønsker å vere med på å gjere ein forskjell i andre sitt liv
• Du er nøyaktig og pliktoppfyllande
• Du er ansvarsfull og sjølvstendig

• Være tålmodig, ansvarsbevisst, kreativ og fleksibel

• Kunne sette grenser for deg selv, tjenestemottaker og evt.andre

• Det stilles ingen krav til fagkunnskap

Det vert vektlagt at du er personleg skikka til å vera støttekontakt.

Arbeidsoppgaver

• Legge til rette for at tjenestemottaker får ei meningsfull fritid ut fra forutsetninger, ønsker og behov som til dømes:

• Gåturer, kafebesøk, besøk i svømmehallen, fotballtrening, kulturaktiviteter eller følge til  organiserte fritidstilbud

• Bli kjent med nye mennesker og miljø, oppleve et fellesskap

• Kan utfolde seg og mestre ulike livssituasjoner

• Gi støtte og motivasjon

For oppdraget gjeld:
• Godjøring etter gjeldande satsar for støttekontakter
• Køyregodtgjering
• Utgiftsdekking

Gyldig politiattest må leggjast fram.

Har du spørsmål om oppdraget kan du ta kontakt med sakshandsamar Målfrid Hallaråker på tlf: 469 13 015.                                   Søknadsskjema finn du her