Arbeidsoppgåvene vil bli relatert til ein elev på ungdomstrinnet  i grunnskulen.
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 

Den som blir tilsett må leggje fram gyldig politiattest.

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

 

Spørsmål kring stillinga kan rettast til rektor Trude Mathiesen , tlf. 470 18 230, eller etatsjef for oppvekst-  og kultur John Karsten Raunholm, tlf. 975 01 370

 

Søknadsfrist: 15. mars

Søknad med referansar og oppdatert CV skal sendast til Fitjar kommune. Me oppmodar at ein søkjer på elektronisk søknadsskjema her