Eining for Habilitering gir tenester til personar med funksjonshemming/utviklingshemming. Ferievikarar går i ordinær turnus (arbeid dag, kveld, natt og annan kvar helg).

 

Arbeidsstad:

  • Avdeling i Havnahuset
  • Avdeling Gartneritunet og bustad i Øvrebygda

 

Periode: veke 25 til og med 32 (19. juni tom 13. august).

Sommarjobb i desse tenestene inneber turnusarbeid dag, kveld, natt, arbeid anna kvar helg- og langturnusordning.  Det vert gitt tillegg for arbeid på kveld/natt og laurdag/søndag. 

Tilsette må leggja fram politiattest av nyare dato ved tilsetjing.

ME SØKJER DEG SOM:

  • Fyller 18 år i nær framtid og har interesse for omsorgsarbeid.
  • Er autorisert helsepersonell.
  • Studentar i t.d sjukepleie/vernepleie/anna helsefagleg høgare utdanning/lærarutdanning. Også barne-og ungdomsarbeidarar er aktuelle.
  • Andre med interesse/røynsle.
  • Har førarkort

 

ME TILBYR:

Utfordrande arbeidsoppgåver i eit spanande, travelt og triveleg miljø.

Løn- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk i kommunal sektor.

 

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med etatsjef helse og omsorg Anne Økland tlf. 909 86 971.

 

Oppgje i søknaden:

  • kva tidsrom du ynskjer å arbeide. Ein gjer merksam på at behovet for ferievikarar kan variera i ferietida. Søkjarar som kan jobbe i 5 veker eller heile perioden vil bli prioritert.
  • om du har førarkort.

 Søknadsfrist: Fortløpande.          Søknadsskjema finn du her.