Fitjar legesenter treng ringevikar og ferievikarar til helsesekretærarbeid.

Ved legekontoret er tre fastlegar og lege i spesialisering (LIS1).

Arbeidsoppgåver:

Betjening av telefon

Prøvetaking, anna laboratoriearbeid

Assistera legane ved undersøkingar og liknande

Sårstell

Kvalifikasjonar:

Helsesekretær, sjukepleiar eller annan helsefagleg utdanning.

Fitjar kommune tilbyr:

Løn etter avtale

Godt arbeidsmiljø

Offentleg pensjonsordning

God opplæring

Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne-Kristin S. Rydland, tlf.: 97 65 39 88.

 

Søknadsfrist: Tilsetjing skjer fortløpande                          Søk elektronisk her.