Arbeidsområde:
Arbeidstida er frå kl. 06.00, til 11.45 og består av reinhald av skulen sine lokalar og nedvasking
av skulen i ferie. Arbeidsdagane føl skulen sitt undervisningsår.
Kvalifikasjonar:
Me ynskjer ein dyktig, grundig og påliteleg reinhaldar. Du må ha interesse av og lyst til å jobbe
blant barn og unge. Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg men god røynsle kan kompensera for
fagbrev.
Anna:
Vikariatet gjeld for 3 månader, pluss tid for nedvask.
Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lovar og tariffavtalar. Løn etter etter
gjeldande kommunale vilkår.Den som vert tilsette må visa fram politiattest av nyare dato, jfr.
Opplæringslova § 10-9.
Kontaktperson: Benny Marie Isdal tlf. 92430729, eller Tore Nesbø tlf. 41542610
Søknadsfrist: 05.02.23                                                                               Søk på stillinga her.