Kompetansekrav: Godkjent lærarutdanning.

 

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Søkjarar må leggja fram politiattest før dei kan byrja som ringevikar, jf. Opplæringslova § 10 - 9.

 

Spørsmål kring vikarordninga kan rettast til etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, telefon 97 50 13 70

 

Søknadsfrist: Måndag 29. august 2022.

 

Me ber deg nytta vår elektroniske søknadsportal som du finn ved å følgje denne linken:   Søk elektronisk her.