Ved Fitjar bu- og behandlingssenter og i heimebaserte tenester, har me ledig helgestillingar for  assistentar/helsefagarbeidar/fagarbeidar. Stillinga inneber turnusarbeid dag/kveld kvar 3. helg på 16,9 % eller 12,9 %.

Me søkjer deg som:

 • Har autorisasjon, eller er student, ungdom, heimarbeidande eller deltidstilsett.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner.
 • Har interesse for, og glede av å jobba med eldre.
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Jobbar systematisk og tek ansvar for avdelinga si totale drift.
 • Har gode norskkunnskapar
 • Har godkjend politiattest.

Me tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt fagmiljø.
 • Årsturnus
 • Løn etter avtale.
 • God forsikrings- og pensjonsordning.
 • Opplæring og vegleiing.

Fitjar kommune ynskjer eit mangfaldig arbeidsmiljø og oppmodar alle kvalifiserte til å søkje uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Tilsetjing og arbeidsvilkår etter ei kvar tid gjeldande regelverk.

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å kontakte avdelingsleiar Kari Bjelland Vik tlf: 932 22 669. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

Søknadsfrist: 20.08.22.                                   Søk elektronisk her.