Fitjar kulturskule har frå august 2022 ledig 20 % fast stilling som danselærar.

Arbeids- og ansvarsområde: Undervise i ulike stilartar innan dans.

Undervisninga er lagt til Fitjar kultur- og idrettsbygg på ettermiddagstid.

Søkjar må ha evne til å arbeida kreativt og sjølvstendig.

Søkjar bør ha minimum 3-årig høgare relevant utdanning(bachelor). Unntak kan gjerast ved tilstrekkelig realkompetanse/erfaring.  

Søkjarar utan høgare relevant vurdering vert og oppfordra om å søkje, då unntak kan gjerast ved tilstrekkelig realkompetanse/erfaring. 

Løns og arbeidsvilkår vert etter avtale, og i samsvar med kommunalt avtaleverk.  For nærare opplysningar kontakt rektor i Fitjar kulturskule, Håvard Kroka, tlf: 53 45 85 53/90 87 55 94.

Søknadsfrist: 7. august 2022                                  Søkndsskjema finn du her