Ved Fitjar bu- og behandlingssenter, har me ledig 70 % fast stilling for sjukepleiar. Stillinga inneber turnusarbeid dag/kveld og kvar 3. helg.

Fitjar bu og behandlingssenter har 2 avdelingar, ein somatisk avdeling og ein skjerma avdeling.

Ledig stilling er ved skjerma avdeling.

Me søkjer deg som:

 • Har autorisasjon.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner.
 • Har interesse for, og glede av å jobba med eldre.
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Jobbar systematisk og tek ansvar for avdelinga si totale drift.
 • Har gode norskkunnskapar
 • Har godkjend politiattest.
 • Erfaring frå omsorgssektoren og kunnskap om bruk av elektronisk pasientjournal er ei føremon.

Me tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt fagmiljø.
 • Årsturnus 
 • Løn etter tariffavtale for kommunal sektor
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Opplæring og vegleiing

Fitjar kommune ynskjer eit mangfaldig arbeidsmiljø og oppmodar alle kvalifiserte til å søkje uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Tilsetjing og arbeidsvilkår etter ei kvar tid gjeldande regelverk.

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å kontakte avdelingsleiar Kari Bjelland Vik

tlf: 932 22 669. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

Søknadsfrist: 20.08.22.                                   Søk elektronisk her.