Frå 03.01.22 – 31.07.22 er det ledig stilling som vikar ved grunnskulane i Fitjar kommune. Dei to første månadane er behovet ved Selevik skule.

Kompetansekrav: Godkjent lærarutdanning.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Søkjarar må leggja fram politiattest før dei kan byrja som ringevikar, jf. Opplæringslova § 10 - 9.

Spørsmål kring vikarordninga kan rettast til etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, tlf. 97 50 13 70

Søknadsfrist 12. desember 2021.  Søknadsskjema finn du her