Fitjar kommune søkjer ferievikarar til Heimebaserte tenester og til Fitjar bu- og behandlingssenter.

Periode: veke 25 til og med 32 (21. juni tom  15. august).

Sommarjobb i heimebaserte tenester og på sjukeheimen inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og arbeid anna kvar helg.  Det vert gitt tillegg for arbeid på kveld/natt og laurdag/søndag. Tilsette må leggja fram politiattest av nyare dato ved tilsetjing.

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med einingsleiar Iren Mari Hamborg, tlf: 53 45 86 18/976 67 069

ME SØKJER DEG SOM:

  • Fyller 18 år i nær framtid og har interesse for omsorgsarbeid.
  • Er Autorisert helsepersonell.
  • Studentar i t.d sjukepleie/vernepleie/anna helsefagleg utdanning.
  • Andre med interesse/røynsle.
  • I heimesjukepleien må du ha førarkort for bil.

ME TILBYR:

Utfordrande arbeidsoppgåver i eit spanande, travelt og triveleg miljø.

Løn- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk i kommunal sektor.

Oppgje i søknaden:

  • kva tidsrom du ynskjer å arbeide. Ein gjer merksam på at behovet for ferievikarar kan variera i ferietida. Søkjarar som kan jobbe i 5 veker eller heile perioden vil bli prioritert.
  • om du har førarkort.

Søknadsfrist 06.04.2021                                                          Søknadsskjema finn du her.