Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 10-1.

Høyringsfrist er 20.06.2024

Høyringssvar sendast til fitjar@fitjar.kommune.no 
ev. postadresse: Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar.

Møtebok sak PS 36/24
Plandokument: Planstrategi 2024-2027