Utval for oppvekst og omsorg vedtok i sak PS 42/20 i møte 10.11.2020 å legge Plan for habilitering og rehabilitering i Fitjar – 2020 – 2030 ut på høyring med høyringsfrist 10.12.2020.

Uttale vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen

Planen finn du her

Sak PS  42/20 finn du her