Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 05.juni 2024 å leggja "lokal forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Fitjar kommune, ut på høyring. 

Høyringsutkastet kan du finna her.

Dersom du vil samanlikna den nye forskrifta med den gjeldande, kan du finne den her

Høyringsfrist er sett til 18.07.2024

Innspel vert å senda til

fitjar@fitjar.kommune.no eller

Fitjar kommune

Postboks 83

5418 FITJAR