Fitjar legesenter søkjer fastlege vikar i 100% stilling i perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Meir info om stillinga finn du her