Fitjar kommune vil frå 2021 utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i hytter og fritidsbustader. Feiing og tilsyn vil i praksis bli utført av feietenesta i Stord brann og redning.
Dei treng, i den forbindelse, nokre opplysningar i frå heimelshavarane. Venlegast følg denne lenkja for registrering av skorstein, eldstad ol.

På førehand, takk for hjelpa!