Fagforbundet Stord/Fitjar

Prisen vert tildelt lag og organisasjonar som jobbar med barn og unge i alderen 13 – 20 år i Stord eller Fitjar kommune. 

Stipendet er på kr. 10.000,-.  

Søknadsskjema er tilgjengeleg i Stord og Fitjar rådhus, digital søknad kan tingast hos  Anita Torkelsen og  Monica Fosse i Stord kommune. 

Søknadsskjema kan også lastast ned her og på Facebooksida til Fagforbundet Stord/Fitjar 

Søknad vert å senda: Fagforbundet Stord/Fitjar, Pb. 499, 5403 Stord eller på e-post til Monica Fosse  

Søknadfrist 6. desember  2021.