Pågangen til test er mindre, og koronasenteret meldar at dei  reduserer opningstidene ved koronasenteret frå måndag 4. april til kl. 08.30 - 15.00 måndag, onsdag og fredag.

Koronasenteret treffer du på telefon  53 49 66 66.