Kvar?

Oppstart Fitjar Helsestasjon 2. September 2024.                                                     

 Kurset har 8 samlingar, måndagar Kl 16.30-18.00.

Kva?

Ynskjer du å bli meir bevisst på å sjå, tolke og møte behova til barnet ditt? 

Vil du bli bevisst eigne haldningar, kjensler og handlingar i samspelet? 

Då passer kurset for deg! 

Kurset hjelper deg til å meistra foreldrerolla, og stimulerer til sunn utvikling og god psykisk helse hjå borna. 

Det vil fremje trygg tilknytning og god relasjon.

Korleis?

Kurset føregår i foreldregrupper. 

Gjennom filmmateriale og refleksjon, lærer de korleis de kan støtte barnet sitt behov for beskyttelse og omsorg, og behovet for å utforske og meistre verda. 

Kven?

Kurset passer for omsorgspersonar med born mellom 10 månader og 6 år. 

Du treng ikkje oppleva at foreldrerolla er vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko særskilt for å delta. 

Kom enten saman (de må då ordne barnepass) eller kvar for dykk. 

Informasjon/påmelding:

Meir informasjon ligg på kommunen si heimeside under “Barn, skule og familie” (Helsestasjonstenesta) og på nettsidene

https://www.folkOm.no/barn  og Circle of Security International -- Connection - YouTube 

 

For spørsmål eller påmelding, kontakt Familierettleiar Liv Kari H. Tverderøy. E-post livtve@fitjar.no eller tlf/sms 90175238 

 

Påmelding innan 15.august. 

Ver gjerne tidleg ute med påmelding då det er begrensa antal plasser. 

Det er gratis å delta.