denne lenken finn du til ei kvar tid oppdatering om arbeidet med Fitjar kommune sitt budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 - 2025.

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 ligg no ute til offentleg ettersyn fram til 8 desember, då det skal handsamast i kommunestyret.

Dokumenta finn du her, dei vert og lagt ut på biblioteket og i kundetorget. 

Innspel vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan 08. desember kl. 09:00.

Måndag 6. desember kl 18 – 19 vert det høyring på rådhuset med påfølgjande gruppemøte.  Innbyggjarar, organisasjonar og andre kan då få koma med innspel til budsjett for 2022.