Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Fitjar kommune sitt budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, vedteke av kommunestyret 09.12.2020.
Detaljbudsjett 2021
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Detaljbudsjett, som rekneark

Politisk handsaming:
Kommunestyret 09.12.2020
Formannskapet 25.11.2020
Utval for plan og miljø 17.11.2020
Utval for oppvekst og omsorg 10.11.2020
Formannskapet 04.11.2020
Kontrollutvalet 14.09.2020

Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Rådmannen sine innspel til budsjettet
Passive tiltak
Sak om kommunale avgifter
Sak om gebyrreglementet
Rådmannen sine svar på spørsmål frå utval for oppvekst og omsorg 10.11.20
Rådmannen sine svar til utval for plan og miljø 17.11.20
Rådmannen sine svar til formannskapet 25.11.20
Rådmannen: Vidare utgreiing om eigedomsskatt, svar til representanten Jo Kjetil Strand (H)
Rådmannen: Oppdatert informasjon og bekymring over budsjettframlegget

Uttalar:
Klubben ved Selevik skule
FAU ved Selevik skule
Ungdomsrådet
​Eldrerådet
Norsk sykepleierforbund og Den norske Jordmorforening
Klubben v/Rimbareid skule
Dåfjord Næringsforum
Råd for funksjonshemma

Søknadar:
Søknad om kommunal støtte fråFitjar sokn
Søknad om tilskot frå Sunnhordland museum
Søknad om auke i kommunetilskot, Samarbeidsrådet for Sunnhordland 
Varsel om innføring av medlemsavgift for Stiftinga Kystkultur No! frå 2021

Dokument frå mynde:
Fylkesmannen i Vestland      Statsbudsjettet 2021 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2021             Lenkje: Statsbudsjettet
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen