No har alle på Fitjar høve til å rydde langs kysten og strendene i kommunen.  Aksjonen finn stad i periden 11. til 19. september.

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad som i år går fra 11. – 19. september. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel. Det startet med en den store Strandryddedagen i 2011, men interessen ble så stor at ryddedagen har utviklet seg til å bli et ukelangt arrangement hver høst.

Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også!

Hansker og søppelsekker får du ved å vende deg til Kundetorget på rådhuset!