Fitjar Kommune har fått ny nettstad. Difor kan det mangla noko innhald på enkelte område, desse vil bli oppdatert fortløpande.

Kom gjerne med innspel til kva som bør vera på nettsida. Innspel kan sendast per e-post til nettside@fitjar.kommune.no .