Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 59/18 å starte arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel.  Det vil, på denne nettsida, bli lagt ut fortløpande informasjon om arbeidet.

Høyring "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" finn du her

Vedtak om å legge "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" ut på høyring finn du her

Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040, handsama i formannskapet sak PS 14/20 19.02.20 - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 50/18 - Planstrategi 2016-2019 med tidsplan for perioden -  finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak PS 59/18 - Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - oppstart av planprogram - finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak 3/19 - Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak 12/19 - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - finn du her

Revidert planprogram, vedteke i Kommunestyret 24.04.19, sak 12/19, finn du her

Innspel til planprogrammet og referat frå medverknadsprosess kan du tinga hos Kundetorget på tlf 53 45 85 00.