Kommuneplanen sin samfunnsdel

Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 59/18 å starte arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel.  Det vil, på denne nettsida, bli lagt ut fortløpande informasjon om arbeidet.

Høyring "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 41/20 den 16.06.2020 - "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" ut på høyring finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 14/20 den 19.02.2020 - "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar  2020-2040" - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 12/19 den 24.04.2019 - "Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" - finn du her"Planprogrammet  finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 3/19 den 06.02.2019 - "Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" - finn du her, vedlegget finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak PS 59/18 den 19.12.12018 - "Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - oppstart av planprogram" - finn du her

Innspel til planprogrammet og referat frå medverknadsprosess kan du tinga hos Kundetorget på tlf 53 45 85 00. 

Statistikk utarbeida av Vestland fylkeskommune

Statistikken finn du her (powerpoint)