IKT-avdelinga i Fitjar består av 3 tilsette (2,6 årsverk) + IKT-lærling, og er lokalisert i 2 etg. i Fitjar Rådhus.

Oppgåver
- IKT og fagsystem
- IKT-utvikling og investeringar
- Digital meldingsutveksling i helsesektoren
- Telefoni og mobiltelefoni
- Digitalisering