Oppgåver
- Økonomiforvalting
- Finansforvalting
- Fakturering
- Løn, godtgjersle og kompensasjon
- Bustadslån og tilskotsordningar

E-post: okonomi@fitjar.kommune.no 

Skatteoppkrevjar
Skatteoppkrevjaren i Fitjar er slått saman med Stord. Alle hendvendelsar om skattespørsmål skal rettast til telefon 53 49 66 15 eller e-post skatt@stord.kommune.no

Les meir om skatteoppkrevjaren her.