Olaug Haugen er rådmann i Fitjar kommune. Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen. Svein Dale Soleng er assisterande rådmann.

Oppgåver
- Tilsyn med den samla kommunale forvaltning og drift
- Samordne og koordinere kommunen si verksemd
- Gjennomføring av politiske vedtak
- Beredskap

Reglement
Delegering frå kommunestyret til rådmannen
Delegering frå rådmannen til administrasjonen