Kommunestyret har vedteke budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.

Budsjettdokumentet finn du her