Fitjar kommune får vatnet sitt frå Svartavatnet.  Dette er hovedkilden som forsyner ca 2400 personar. Vatnet er reinsa gjennom ulike filter og er UV-behandla.  

Det er utjamningsbasseng på Rimbareid og eit høgdebasseng  ved Svartasmoget. Ingen av høgdebassenga er fjellanlegg. Det  vert  jamnleg teke prøver av vatnet  for analyse.