Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

SFO ved Sælevik skule

Stad for SFO:
I skulen sine lokaler.

Dagleg leiar:
Aslaug Årbø

Opningstid:
07.00-08.30 og etter skuletid til kl. 16.00. SFO følgjer skuleruta.


Nye vedtekter og satser for SFO
Fitjar kommunestyre har fastsett nye vedtekter for SFO.  Det er fleire endringar i dei nye vedtektene og det er dessutan gjort ei justering av betalingssatsane.  Endringane er gjeldande frå 01.01.2010 Du finn dei nye vedtektene med betalingssatsar her

Kontakt oss