Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Auke i elevbetaling

Oppretta: 09.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Fitjar kommunestyre vedtok på møte 19.12.2012 ei auke i elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2012.

Ny pris for elevplass vert kr 2660 .- pr år (dette er ei auke på omlag 5 %)

Faktura vert sendt ut to gangar i året og er da på kr 1330.- (februar/september)

Frå 01.01.2013 vert det 30 % søsken/elevplassmoderasjon på søsken/elevplass nr2 og evt. fleire. Ny pris for søsken/elevplass nr 2 vert kr 930.-

Kontakt oss