Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Velkommen

Velkommen

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune og eg som ordførar er glad for å kunne ynskje velkommen til våre nye nettsider.  Me såg etter kvart behov for å oppgradera våre nettsider som har vore i drift sidan 2001.

Dei nye nettsidene har ikkje berre fått ny design, men også nye funksjonar som skal gjera dei betre og enklare å bruka.  Eit vesentleg moment var å få dei meir brukarvenleg.  Nettsidene legg no opp til meir sjølvbetjent for brukarane.

Når me tek i bruk nye sakshandsaminssystem vil ein også kunne gå inn å lese postlister frå kommunen samt ein mengde søknadsskjema vil kunne bli elektronisk.

Me vil prøva å halda nettsidene oppdatert så langt det let seg gjera med vår bemanning.  Ein vil også finna eit val som heiter ”Kva skjer i Fitjar”, denne har link til Fitjarposten sine tilsvarande sider.

Dei nye nettsidene er utvikla av Lars Dyhrfjeld i Nor PR AS.

 

Med venleg helsing

Agnar Aarskog

Ordførarar

 

Kontakt oss