Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Velkommen

Velkommen

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune og eg som ordførar er glad for å kunne ynskje velkommen til våre nye nettsider.  Me såg etter kvart behov for å oppgradera våre nettsider som har vore i drift sidan 2001.

Dei nye nettsidene har ikkje berre fått ny design, men også nye funksjonar som skal gjera dei betre og enklare å bruka.  Eit vesentleg moment var å få dei meir brukarvenleg.  Nettsidene legg no opp til meir sjølvbetjent for brukarane.

Når me tek i bruk nye sakshandsaminssystem vil ein også kunne gå inn å lese postlister frå kommunen samt ein mengde søknadsskjema vil kunne bli elektronisk.

Me vil prøva å halda nettsidene oppdatert så langt det let seg gjera med vår bemanning.  Ein vil også finna eit val som heiter ”Kva skjer i Fitjar”, denne har link til Fitjarposten sine tilsvarande sider.

Dei nye nettsidene er utvikla av Lars Dyhrfjeld i Nor PR AS.

 

Med venleg helsing

Agnar Aarskog

Ordførarar

 

Kontakt oss