Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ei av vindmøllene sett frå Vistvik

Ei av vindmøllene sett frå Vistvik

Utbyggingsplanar Midtfjellet Vindkraft - Alternativ A og B

Oppretta: 20.05.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Utbyggingsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå og med 23. mai 2008 til og med 22. juni 2008

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker, fatta i sak 014/08 og 015/08, vedtak om å leggja framlegg til utbyggingsplanar for Midtfjellet Vindpark ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 27-1.2

 

Planområdet for begge alternativa er på 16 kvadrat kilometer.

Alternativ A er ein plan med 42 vindturbinar, inklusive 3 prøvemøller.

Alternativ B er ein plan med 46 vindturbinar, inklusive 3 prøvemøller.

 

Begge planane med tilhøyrande dokumentasjon, ligg til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar Rådhus og  på biblioteket i Fitjar kultur og idrettsbygg, frå og med 23 mai til og med 22 juni - 08.

 

Begge planane med tilhøyrande dokumentasjon kan og sjåast her (enkelte dokument er store og kan ta litt tid å laste ned):

 Alternativ A

Dokument

- Planbeskrivelse
- Planbestemmelsar
- Plankart
- Designmanual
Miljøprogram
- Rapport om kabling
- Støyvurdering
- ROS analyse
- Skyggekastanalyse

Bilder

Frå Mehammersåto
Frå Kidno
Frå Fitjar Sentrum
Frå Olstjørna
Frå Rimbareid
Frå Tuftaland
Frå Vistvik

 

Alternativ B

Dokument

- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- Plankart
- Designmanual
- Miljøprogram
- Rapport om kabling
- Støyvurdering
- ROS Analyse
- Skyggekastanalyse

Bilder

Frå Fitjar Sentrum
Frå Kidno
Frå Mehammersåto
Frå Olstjørna
Frå Rimbareid
Frå Tuftaland
Frå Vistvik

Eventuelle merknader vert å senda Fitjar kommune Postboks 83,  5418 Fitjar,  
innan 23 juni - 08.   

Kontakt oss