Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ung Etablerar i Sunnhordland

Ung Etablerar i Sunnhordland

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hausten 2007 arrangerer SNU og Samarbeidsrådet for Sunnhordland samlingar for unge mellom 19 og 30 år som går med ein draum om å starta eiga verksemd.

Er du mellom 19 og 30 år og ynskjer å læra meir om det å starta eiga verksemd?Gjennom fire samlingar hausten 2007 vil du få kjennskap til og auka forståing for det å etablera eiga verksemd og auka føresetnadene for å lukkast med dette.Deltakarane vil få oppfølging av mentor mellom samlingane. Kurshaldarane er erfarne personar med røynsle frå etablerarrådgjeving og drift av eiga verksemd. Kva tid?


Arbeidssamling 1: 26. og 27. september inkl. overnatting Skånevik Fjordhotell
Arbeidssamling 2: 9. oktober
Arbeidssamling 3: 29. oktober
Arbeidssamling 4: 15. november inkl. avslutning om kveldenKva kostar det?


Det er eigendel på heile kurset på berre kr. 1000,- inkl kursmateriell, overnatting og servering.
I tillegg må ein pårekna eventuelle reisekostnader. Korleis kan eg melde meg på?Send ein e-post til SNU AS ved Jostein Sydnes, jostein@snu.as, og fortel kort om kvifor du ønskjer å melde deg på etablerar-kurset. Søknadsfrist er 31. august 2007.

Har du spørsmål om kurset eller ynskjer du ytterlegare informasjon, ta kontakt med Samarbeidsrådet på tlf. 53 45 67 90 eller SNU AS på tlf. 53 40 15 50.

Kontakt oss