Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Øvrebygda skule.

Øvrebygda skule.

Skulestart på Øvrebygda skule

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

I år vert me 54 elevar på Øvrebygda skule. Det er like mange gutar som jenter. I første klasse startar det 5 nye elevar. Første skuledag vert måndag 20. august, og med oppstart frå klokka 8.40.

 

I år legg me om på skuledagen. Skuledagen vil ha lengre samanhengjande økter. Då kan me arbeida meir samanhengjande, utan å bryta opp i ei god arbeidsøkt. Klassane kan leggja inn pausar under vegs, slik at elevane kan få lufta seg og få vera i fysisk aktivitet.

Skuledagen vert slik:

ØKT 1: 8.40 - 10.00  Pause: 10.10 - 10.25 

ØKT 2: 10.25 - 11.10  

MIDTTIME: 11.10 - 11.50

ØKT 3: 11.50 - 13.20 

Pause: 13.20 - 13.30

ØKT 4: 13.30 - 14.15.

I år er me inne i det andre året med ny læreplan. Elevane vil i år få nye lærebøker i norsk, engelsk og matematikk. Sjuande klasse må diverre venta ti med nye bøker, då bøkene enno ikkje er ferdige i desse faga på sjuande trinnet.

 Satsingsområde dette året er: Me ynskjer eit godt læringsmiljø.

Me ynskjer eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Lærarane skal få arbeidsplassar som er funksjonelle.

 

 

          

Kontakt oss