Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ledig stilling som Økonomisjef

Ledig stilling som Økonomisjef

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Vår økonomisjef sluttar 1.7. 2007 for å byrja i stilling i annan kommune. Økonomisjefen vil ha ansvaret for det overordna budsjett- og økonomiarbeidet i kommunen. Avdelinga er delt inn i 3 fagseksjonar: Skatt og innkrevjing, lønsseksjon og rekneskaps- og budsjettseksjon.

Sentrale arbeidsoppgåver:
_ Overordna resultat- og leiaransvar for økonomistyring, budsjettering, rettleiing og samordning, samt utvikling av og opplæring i nye styrings-verktøy for leiarane i kommunen.
_ Ansvaret for å etablera retningslinjer og rutiner for å styra kommuneøkonomien.
_ Ivareta finansiering og kapitalforvaltning.
_ Utvikla rutinar for budsjettering og oppfølging.
_ Personalansvar for dei tilsette på økonomiavdelinga.

Ynskjelege kvalifikasjonar:
_ Høgare relevant utdanning, til dømes handelshøgskule eller BI.
_ Det vert lagt vekt på innsikt i og erfaring frå kommunal forvaltning og godt kjennskap til kommunale styringsverktøy, gjerne og med erfaring frå Agresso.
_ Dokumentert kjennskap til og erfaring i bruk av relevant IKT-verktøy.

Evne til å evne til å arbeida systematisk, leia, inspirera, skapa tillit og kontakt, samt gode samarbeidseigenskapar vil vera viktig for å lukkast i stillinga.

Me tilbyr løn etter avtale og god kommunal pensjonsordning.
Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakta rådmann Atle Tornes, tlf. 53458510 eller 91133984.

Søknad med kortfatta CV må sendast Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar, eller via e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan 10. mai 2007.

Kontakt oss