Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Hjortejakta i Stord og Fitjar startar måndag 10. september

Hjortejakta i Stord og Fitjar startar måndag 10. september

Oppretta: 05.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hjortejakta i Stord og Fitjar kommunar startar opp frå og med 10. september.

Tilsaman har valda fått tildelt 222 løyve for jakta i 2007, noko som er ein auke på 11 hjorteløyve frå jakta i 2006.

 

Valda i Stord kommune har fått tildelt 104 løyve og i Fitjar 118 løyve. Dette er ein auke i begge kommunane i forhold til jakta i 2006, der Stord hadde 95 løyve og Fitjar 116 løyve.
Fordelinga av løyve i alder og kjønn, er gitt på ein slik måte at ein m.a. skal få ein mest mogleg sunn hjortestamme. Forvaltninga har mål om at hjortestamma skal vera på eit nivå som kan gje akseptable skader innan landbruket m.m., samt at stamma er på eit berekraftig nivå i forhold til hjorten sin kondisjon og leveområde.

 

Jakta føregår frå og med 10. september og fram til og med 15. november.

 

 SFLMK

Kontakt oss