Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjar kommune styrkjer heimesjukepleien

Fitjar kommune styrkjer heimesjukepleien

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Formannskapet vedtok på sitt møte 15.05.07 å styrkja heimesjukepleien med 1 stilling som sjukepleiar og i tillegg 6 turnusstillingar som gjev 1,56 stilling totalt. Grunngjevinga for å styrka heimesjukepleien er auka hjelpebehov. I tillegg så er grunnbemanninga for låg etter fleire nedskjeringar dei siste åra. Med dette skal brukarane av heimetenester få betre tilbod samt at dei tilsette får ein litt lettare kvardag.

Kontakt oss