Hopp til innhold Hopp til søk

Privat avkøyring frå offentleg veg

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Skal du lage ei ny avkøyring eller flytte eller endre bruken av ei eksisterande avkøyring frå kommunal veg, må du søkje kommunen om løyve.

Skal avkøyringa gå frå fylkesveg eller riksveg, må du sende søknaden til fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Ei avkøyring er alle køyrbare tilknytingar mellom offentleg veg og privat eigedom, dvs. området frå vegkanten til tilstøytande privat terreng. Til avkøyring reknar ein også tilknyting for fotgjengarar.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss