Hopp til innhold Hopp til søk

Avlasting barn og unge

Oppretta: 13.11.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Har du dagleg omsorg for eit barn eller ein ungdom med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom, kan du søkje om å få avlasting. Du kan også søkje om avlasting for omsorgsoppgåver dersom du sjølv er funksjonshemma eller sjuk.

Avlastinga kan vere nokre timar, døgn eller helgar per månad, eller meir omfattande ordningar. Avlastinga kan vere i:

  • heimen til barnet eller ungdommen
  • heimen til avlastaren
  • ein avlastingsbustad lagt spesielt til rette for barn og unge

Formålet med avlastinga er å:

  • hindre overbelasting hos deg som omsorgsytar 
  • gi deg som omsorgsytar nødvendig fritid og ferie 
  • oppretthalde gode familierelasjonar og ta vare på sosiale nettverk
  • gi deg som omsorgsytar høve til å delta i vanlege samfunnsaktivitetar

Tilbodet skal medverke til at barnet eller ungdommen kan bu heime så lenge det er ønskjeleg og naturleg.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss