Hopp til innhold Hopp til søk

Oskespreiing

Oppretta: 13.11.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Oskespreiing er eit alternativ til gravlegging der oska etter kremasjon blir spreidd for vinden eller senka ned i vatn i ei urne av lett oppløyseleg materiale. Oskespreiing er tillate dersom du sjølv har fått innvilga søknad om dette. Det er òg tillate dersom du som den næraste etterlatne kan gå god for at avdøde ønskte det.

Har du valt oskespreiing, kan du ikkje setje opp eit gravminne eller få namn på eit minnesmerke ved ein gravlund.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss