Hopp til innhold Hopp til søk

Utsleppsløyve for hus, hytter og mindre verksemder

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Eig du bustadhus, hytte, turistverksemd eller liknande som ikkje er tilknytt (eller kan knytast til) offentleg avløpsanlegg, må du søkje kommunen om løyve til å sleppe ut avløpsvatn.

Viss eigedommen berre slepper ut gråvatn, gjeld søknadsplikta berre dersom du har innlagt vatn.

Med avløpsvatn meiner ein avløp frå vassklosett, kjøkken, bad og vaskerom.

Med gråvatn meiner ein avløp frå kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikkje inkludert).

Med innlagt vatn meiner ein vatn frå vassverk, brønn og cisterneanlegg som blir ført innandørs gjennom leidning.

Som eigar av avløpsanlegget er du ansvarleg for drift og vedlikehald.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss