Hopp til innhold Hopp til søk

Omsorgsbustad

Oppretta: 19.02.2015 – Sist oppdatert 28.11.2017

Ein omsorgsbustad med husbankfinansiering er tilpassa rørslehemma og tilrettelagd for at den som bur der skal kunne motta heildøgnsomsorg. Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester blir tatt imot på same vilkår som andre heimebuande.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss