Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Opningstider i vallokala på valdagen 9. september

Oppretta: 04.09.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

På valdagen er opningstidene i dei ulike krinsane slik:

Røystekrins:                     Røystelokale:                   Opningstid:
01 Hageberg (Stranda)       Hageberg skule               09.00-12.00 og 16.00-20.00
02 Osternes                      Osternes bedehus
                                      NB. Nytt røystelokale         09.00-12.00 og 16.00-20.00
03 Rimbareid (sentrum)      Fitjar kultur- og
                                      idrettsbygg                       09.00-20.00
04 Øvrebygda                   Øvrebygda skule               09.00-20.00
05 Sælevik (Dåfjorden)      Sælevik skule                   09.00-12.00 og 16.00-20.00

Veljarane vert oppmoda om å røysta i den krinsen dei er manntalsførde, sjå valkortet.

Ta med valkort og legitimasjon!

Kontakt oss