Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 554 Helsefagarbeidar, 70 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 23.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg. Frå snarast, til 01.09.20.

Les meir

ID 553 Helsefagarbeidar, 60 % fast

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 23.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig fast stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg. Snarleg tiltreding.

Les meir

ID 552 Helsefagarbeidar, 80 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg, i tidsrommet 01.09.19 - 01.09.20.

Les meir

ID 546 Logoped - 2- gongs utlysing

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Ved grunnskulane og barnehagane i Fitjar kommune er det behov for logopedkompetanse i om lag 130 timar kvart grunnskule/barnehageår. Kommunen ynskjer kontakt med ein logoped som kan utføra dette oppdraget.

Les meir

ID 551 Dagleg leiar SFO ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, 60 % fast

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 23.05.2019

Rimbareid barne- og ungdomsskule er ein 1. – 10. skule med om lag 380 elevar. Den ligg flott  til på Rimbareid med utsikt over store delar av bygda.  Skulen framstår som attraktiv med nytt tilbygg, rehabilitert bygningsmasse og oppgradert uteområde. Visjonen for skulen er kunnskap og venskap hand i hand.  

Les meir

ID 550 Lærar ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, 100 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 23.05.2019

Frå 01.08.19 – 31.07.20 er det er ledig eit vikariat 100 % stilling ved Rimbareid barne- og ungdomsskule.  Stillinga vil vera på ungdomstrinnet og det vert stilt krav til kompetanse i tråd med forskrift for Opplæringslova § 14- 1 og § 14-3.

Les meir

ID 549 Helsesjukepleiar og prosjektmedarbeidar, 2. gongs utlysing

Oppretta: 03.05.2019 – Sist oppdatert 03.05.2019

Lyst å jobbe i eit triveleg fagmiljø?
Det er ledig fast 50 % stilling som helsesjukepleiar ved Fitjar Helsestasjon. Me har og fått innvilga prosjekt- og kompetansemidlar frå Helsedirektoratet for å styrkje og utvikle tenesta. Måla er m.a. fokus på tidleg innsats og betre tverrfagleg samhandling, auka kunnskap og kompetanse kring seksuell helse og psykisk helse. Me søkjer difor etter ein helsesjukepleiar, og ein prosjektmedarbeidar med relevant helsefagleg høgskule-utdanning frå 01.08.19, eller etter avtale. Stillingsstorleik helsesjukepleiar 100 %, derav 50 % inntil 1 år. Prosjektmedarbeidar 40 % inntil 1 år.

Les meir

ID 542 Helsesjukeplear - fast/prosjekt

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 05.04.2019

Lyst til å jobbe i ei trivelig fagmiljø?

Det er ledig 34 % fast stilling som helsesjukepleiar frå 01.08.19, eller etter avtale. Den totale stillingsstorleiken kan kome opp i 100 %, dersom kommunen får forventa prosjektmidlar, som er venta avklaring på i løpet av april.   

Les meir

Kontakt oss