Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Avdelingsleiar Plan og utvikling (ID 441)

Oppretta: 03.08.2017 – Sist oppdatert 07.08.2017

 

Avdeling for Plan og utvikling har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar.

 

Plan og utvikling er kommunen si fag- og forvaltningsavdeling innanfor regulering, byggjesak, kart og oppmåling.

 

Avdelinga førebur og saker for Utval for Plan og miljø, kommunen sitt faste utval for plan- og byggjesaker.

 

Avdelingsleiar rapporterer til Rådmannen. 

Les meir

Byggesakskonsulent (ID 442)

Oppretta: 03.08.2017 – Sist oppdatert 07.08.2017

Ved eit eventuelt internt opprykk har avdeling for Plan og utvikling ledig 100 % fast stilling som byggesakskonsulent.

 

Plan og utvikling er kommunen si fag- og forvaltningsavdeling innanfor regulering, byggjesak, kart og oppmåling.

 

Avdelinga førebur og saker for Utval for Plan og miljø, kommunen sitt faste utval for plan- og byggjesaker.

Les meir

Sjukepleiar på natt 76,13 % vikariat (ID 440)

Oppretta: 31.07.2017 – Sist oppdatert 31.07.2017

Ved Fitjar bu-og behandlingssenter, har vil ledig vikariat for sjukepleiar på natt, 76,13 %.

Det er ynskjeleg med tiltreding snarast. Vikariatet er førebels til 31.12.2018, men kan verta forelnga.

 

Fitjar bu og behandlingssenter har 2 avdelingar, ein avdeling for rehabilitering, behandling av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, samt langttidspasientar. Ved denne avdelinga har me også tilbod innan lindrande pleie og omsorg. Den andre avdelinga har 2 grupper for demente. Stillinga inneber også arbeid i nattpatruljen, dvs at ein også har ansvar for heimebuande brukarar på natt.

 

Fitjar kommune er ei IA bedrift.

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss