Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 546 Logoped

Oppretta: 11.04.2019 – Sist oppdatert 11.04.2019

Ved grunnskulane og barnehagane i Fitjar kommune er det behov for logopedkompetanse i om lag 130 timar kvart grunnskule/barnehageår. Kommunen ynskjer kontakt med ein logoped som kan utføra dette oppdraget.

Les meir

ID 545 Styrar Fitjarstølane barnehage, vikariat - 2. gongs utlysing

Oppretta: 11.04.2019 – Sist oppdatert 11.04.2019

Her har du ein unik sjanse til å prøva deg som leiar i eitt år.

Frå 01.08.2019 – 31.07.2020 er det ledig eit vikariat i 100 % stilling som barnehagestyrar i Fitjarstølane barnehage (80 % styrarressurs og 20 % på avdeling). 

Les meir

ID 544 Miljøterapeut/miljøarbeidar i bustad, 66,31 % vikariat

Oppretta: 10.04.2019 – Sist oppdatert 11.04.2019

Fitjar kommune søkjer etter miljøterapeut/miljøarbeidar til ein bustad for bebuar med hjelpebehov, der ein har 1-1 bemanning.

Vikariat 66,31 % stilling med dag- og langvakter vekedagar, og arbeid kvar 4. helg i dag- og langvakter.
Vikariatet vil gjelde frå mai 2019 til september 2020, med moglegheit for forlenging.

Les meir

ID 543 Miljøterapeut/miljøarbeidar i bustad, 17,61 % fast helgestilling

Oppretta: 10.04.2019 – Sist oppdatert 11.04.2019

Fitjar kommune søkjer etter miljøterapeut/miljøarbeidar til ein bustad for bebuar med hjelpebehov, der ein har 1-1 bemanning.

Ledig stilling frå 1. juni 2019 med arbeid kvar 4. helg i dag- og langvakter.

Les meir

ID 542 Helsesjukeplear - fast/prosjekt

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 05.04.2019

Lyst til å jobbe i ei trivelig fagmiljø?

Det er ledig 34 % fast stilling som helsesjukepleiar frå 01.08.19, eller etter avtale. Den totale stillingsstorleiken kan kome opp i 100 %, dersom kommunen får forventa prosjektmidlar, som er venta avklaring på i løpet av april.   

Les meir

Kontakt oss