Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Reinhaldar 72,15 % fast Rimbareid skule (ID 514)

Oppretta: 28.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Frå januar 2019 er det ledig 72,15 % fast stilling for reinhaldar. Arbeidsstad: Rimbareid barne- og ungdomsskule.

Kvalifikasjonar:

Me søkjer ein grundig og påliteleg reinhaldar. Du må ha interesse av og lyst til å jobbe blant barn og unge. Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg men god røynsle kan kompensera for fagbrev.

Arbeidstida er frå kl. 06.00 til 11.45 og består av reinhald av skulen sine lokalar og nedvask i ferie. Arbeidsdagane føl skulen sitt undervisningsår, som går frå 01.01. til 31.07.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt regelverk. Den som vert tilsette må visa fram politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova § 10-9.

Spørsmål til stillinga kan rettast til Benny Marie Isdal tlf. 924 30 729 eller brann- og driftssjef Tore Nesbø tlf. 415 42 610

Søk elektronisk her innan 13. desember 2018.

 

Kontakt oss