Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Helge og ringevikarar Fitjar bu og behandlingssenter (ID 490)

Oppretta: 14.05.2018 – Sist oppdatert 14.05.2018

Ved Fitjar- bu og behandlingssenter har me behov for både vikarar på helg og ringevikarar til arbeid i pleie på avdelingane somatikk og demens.

Les meir

Helsesøster 2. gongs utlysing (ID 489)

Oppretta: 11.05.2018 – Sist oppdatert 14.05.2018

Lyst å jobbe i eit triveleg fagmiljø?

Det er ledig 100 % stilling som helsesøster frå 01.08.18 til 31.12.18 Stillinga er kombinert med prosjekt- og vakansestilling, med høve for fast tilsetning i deler av stillinga. 

Stillingsstorleik og høve for utviding av stilling er avhengig av prosjektmidlar.

Fitjar helsestasjon består av 1 helsestasjon, 3 barneskular, 1 ungdomsskule og 1 vidaregåande skule, samt Helsestasjon for ungdom. Tenesta har tilsett helsesøstrer, jordmor, er knytt opp mot helsestasjonslege og har eit tett samarbeid med kommunal fysioterapeut.

Les meir

ID 468 Ringevikar grunnskulane i Fitjar

Oppretta: 29.01.2018 – Sist oppdatert 29.01.2018

Våren 2018 vil det ved ulike høve vera behov for ringevikarar ved grunnskulane og vaksenopplæringa i Fitjar kommune.

Les meir

Kontakt oss